Rámcový program podujatí

Rámcový program podujatí

Každé podujatie v rôznych obciach Slovenska bude mať niekoľko spoločných bodov:
 1. Symbolická jazda na najrôznejších kolieskových "približovadlách", nevylučujúc napríklad ani detské kočíky, kancelárske kreslá, fúriky a podobne, v primeranej dĺžke pre rôzne vekové kategórie a typy vozidiel. Akcia by sa mala konať na verejnom priestranstve, kde „zachytí“ čo najviac miestnych obyvateľov.
 2. „Veľká“ jazda pre disponovaných účastníkov v dĺžke desiatok kilometrov v okolí mesta/obce, na cyklotrase, v prírode, atď. Túto jazdu možno zorganizovať aj deň pred vlastnou akciou, ale mala by s ňou súvisieť.  V odôvodnených prípadoch sa môže uskutočniť aj ako samostatné podujatie, bez symbolickej jazdy a kultúrno-spoločenského podujatia. Podmienkou však je zbierka účastníkov jazdy. 
 3. Vítané sú aj samostatné akcie v školách s rovnakými podmienkami.  
 4. Potrebná je spolupráca so zdravotníkmi, políciou mestskou aj štátnou, miestnym fotografom, kameramanom. 
 5. Osvetové aktivity: príhovory vedcov a lekárov o problematike prevencie pred nádorovými ochoreniami a zdravom životnom štýle; individuálne konzultácie s nimi o osobných problémoch. 
 6. Kultúrne vystúpenia miestnych umelcov, ale aj známych osobností z oblasti umenia, športu, verejného života. Miestny organizátor zabezpečuje technické vybavenie (pódium, ozvučenie,...).
 7. Rôzne súťaže: slalom na kolobežkách či kolieskových korčuliach, najpomalší cyklista bez dotyku zeme, atď. Ďalšie body programu budú podľa možností a nápadov miestnych organizátorov (napríklad preteky bicyklov a iných vozidiel na čas).
 8. Verejná zbierka (povolenie zabezpečí Nadácia Výskum Rakoviny) prebieha do oficiálnych pokladničiek, zabezpečujú ju miestni organizátori dvojicami dobrovoľníkov (aspoň jeden z nich musí mať minimálne 15 rokov).
 9. Predaj predmetov (tričká, šiltovky, prívesky, náramky, odznaky,...) tiež zabezpečuje miestny organizátor podľa pravidiel Ministerstva vnútra SR, ktoré budú napísané v povolení (registrácii) zbierky.  
 10. Propagáciu zabezpečujú organizátori kampane (celoštátne médiá, TASR, webové stránky, facebook), aj miestny organizátor (miestne médiá, šírenie letákov, plagátov, webové stránky, facebook).
 11. Organizátori dodajú dodá miestnemu organizátorovi grafické podklady pre výrobu plagátov a letákov.