Ciele 17. ročníka kampane 2019

Ciele 17. ročníka kampane 2019

OSVETA!

Upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí, najmä onkologických pacientov

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL!

Zapojiť čo najviac detí, mládeže aj dospelých do pohybových aktivít, propagovať zdravý životný štýl

DOBROČINNOSŤ!

Zbierať finančné prostriedky na podporu vedecko-výskumných onkologických programov pre mladých vedcov.