Otvorenie kampane a uvedenie Svetového dňa výziev 2019

Otvorenie kampane a uvedenie Svetového dňa výziev 2019

Otvorenie kampane a uvedenie Svetového dňa výziev 2019

24. 5. 2019

Malú slávnosť rozkrútenia kolies v 17. ročníku kampane Na kolesách proti rakovine a uvedenia Svetového dňa výziev 2019 otvorila fanfára v podaní spoločného dychového orchestra Základných umeleckých škôl ZUŠ Istrijská 22 a ZUŠ Eugena Suchoňa, Batkova 2 FOR Bratislava junior pod taktovkou riaditeľa ZUŠ Istrijská Mgr. Vladimíra Dianišku.

Koordinátor kampane Ján Juráš potom pozval prezidentku Nadácie Výskum Rakoviny RNDr.

Margitu Klobušickú, CSc. ako svedkyňu vzájomnej výzvy starostov mestských častí Lamač a Vajnory.

Po príhovore amabasádora podujatia Svetový deň výziev v Bratislave (World Chalenge Day) – Ing. Juraja Káčera, námestníka primátora hl. mesta Slovenska Bratislavy si to "rozdali" starostovia Ing. Lukáš Baňacký, starosta m. č. Bratislava-Lamač a Ing. Michal Vlček, starosta m. č. Bratislava-Vajnory v priateľských výzvach. Konštatovali pritom, že víťaz súboja bude výskum rakoviny a jeho prostredníctvom onkologickí pacienti.

Podujatie podporili aj žiaci Základnej umeleckej školy Júliusa Kowalského výtvarnými prácami na tému „kolesá“. Uviedol ich riaditeľ školy Mgr. art. Ladislav Kamocsai, a malý Viliam. Viaceré z prác si prítomní zakúpili cez prestávku koncertu, čím prispeli do zbierky pre Nadáciu Výskum Rakoviny. 


Svetový deň výziev 2019


Súvisiace články

Lamač vs Vajnory - Svetový deň výziev 2019

23. 5. 2019

Pozývame na podujatie v rámci Dňa výziev a akcie Na kolesách proti rakovine. 

Aktérmi oficiálnej výzvy sú mestské časti Bratislava-Lamač a Bratislava-Vajnory.

Prečítajte viac