Bratislavská výzva Petržalka vs. Ružinov & Vajnory je tu zas!

Bratislavská výzva Petržalka vs. Ružinov & Vajnory je tu zas!

Bratislavská výzva Petržalka vs. Ružinov & Vajnory je tu zas!

4. 9. 2022

Dvadsiaty ročník kampane Na kolesách proti rakovine a vlastne aj dvadsaťročná  kampaň ako taká vyvrcholí v piatok 9. septembra 2022 podujatím Bratislavská výzva Petržalka vs. Ružinov&Vajnory.

Podujatie sa uskutoční v piatok 9. septembra 2022 v mestských častiach Bratislava-Petržalka, Bratislava-Ružinov a Bratislava-Vajnory formou súťaže: Kde sa rozkrúti viac kolies proti rakovine? Kde vyzbierajú viac do zbierky pre Nadáciu Výskum rakoviny? Vzhľadom na dosť výrazný rozdiel v počte obyvateľov v Petržalke (cca 104tisíc) a v Ružinove (cca 74tisíc), sa k Ružinovu pridala aj Mestská časť Vajnory (cca 6000). Nad podujatím prevzal záštitu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba. Patrónkou kampane je viacnásobná paralympijská víťazka Veronika Vadovičová. 

V dopoludňajších hodinách prebehnú akcie v materských a základných školách, ako aj v domovoch dôchodcov.  

Popoludní, o 16.00 hod. sa uskutočnia aktivity na verejných priestranstvách vo všetkých troch mestských častiach (Tyršovo nábrežie v Petržalke, Námestie Ostredky pri OC Budúcnosť v Ružinove, Park pod lipami a cyklotrasa JURAVA vo Vajnoroch).

Hlavným bodom program budú symbolické jazdy na najrôznejších kolieskových "približovadlách", nevylučujúc napríklad ani detské kočíky, kancelárske kreslá, vozíky pre telesne postihnutých a podobne, v primeranej dĺžke pre rôzne vekové kategórie a typy vozidiel. 

„Veľká“ jazda pre disponovaných účastníkov v dĺžke desiatok kilometrov v uliciach mestských častí, na cyklotrasách, s tradične výbornou spoluprácou so zdravotníkmi, mestskou aj štátnou políciou.

Do akcií budú zapojení aj dobrovoľníci, a to študenti Evanjelického lýcea a Gymnázia ladislava Novomeského. Ich činnosť počas aktivít kampane Na kolesách proti rakovine má veľký význam, či už pri zabezpečovaní verejnej zbierky, ale aj pri organizovaní, usmerňovaní jazdcov na trasách. 

O 18. hodine sa navzájom spoja starostovia mobilmi a verejne oznámia výsledky za svoje mestské časti. 

O dobrú zábavu sa postarajú umelci. V Petržalke bude kolesová akcia súčasťou prvého podujatia svojho druhu s názvom PETRŽALKAFEST 2022 (Jana Kirschner, Billy Barman, Iné kafe, atď.).

V Ružinove vystúpi člen Kruhu priateľov Nadácie Výskum Rakoviny Pavol Hammel a malých návštevníkov pobaví divadielko Mici a Mňau.  Podujatie vyvrcholí koncertom Vojenskej hudby  Ozbrojených síl SR.

Vo Vajnoroch sa predstaví hudobná skupina Ťažký flám. 

Poďakovanie za finančnú podporu patrí predsedovi Bratislavského samosprávneho kraja Jurajovi Drobovi a starostovi mestskej časti Bratislava-Petržalka Jánovi Hrčkovi. Za výbornú spoluprácu ďakujeme Mestskej polícii Bratislava, Evanjelickému lýceu Gymnáziu Ladislava Novomeského a vedeckým pracovníkom vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej onkológie BMC SAV, v.v.i. 

Cieľom zbierky Na kolesách proti rakovine 2022 je dosiahnutie finálnej ceny lasera (20000 €) na cielenú izoláciu nádorových buniek pacientov. Pôjde o nadstavbové rozšírenie výkonného prietokového cytometra, dôležitého prístroja, ktorý pomáha pri rozpoznaní a charakterizácii nádorových buniek v rôznych typoch krvných nádorov, zlepšuje diagnostiku a tým aj liečbu pacienta. Súčasný stav zbierkového účtu je 14 491 €. 

na kolesach proti rakovine 2022 petrzalka 1 ZAYO

BratislavskaVyzva ruzinov

BratislavskaVyzva vajnory