UC Berkeley Symphony Orchestra (USA)

UC Berkeley Symphony Orchestra (USA)

3. 6. 2022 Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislave

V piatok 3. júna 2022 o 19.00 hod. sa vo Veľkom koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu v Bratislave uskutoční  benefičný koncert pre Nadáciu Výskum Rakoviny s atraktívnym programom: Claude Debussy, Igor Fiodorovič Stravinskyj, Camille Saint-Säens. 

Koncert organizujeme v spolupráci s agentúrou The Prague Concert Co. A bude úvodným podujatím 20. ročníka kampane Na kolesách proti rakovine.

Účinkuje 111-členný UC Berkeley Symphony Orchestra (USA), David Milnes – dirigent, 

Leela Velautham(ová) – organ. 
Vstupenky za 5 € /3 € mládež do 18 rokov, seniori 62+, ZŤP

Predaj vstupeniek:

Dátum: 3. jún 2022, 19.00 hod. 
Miesto: Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu v Bratislave

Adresa: Mýtna 1, 811 05 Bratislava

Cena vstupenky: 5 € /3 € mládež do 18 rokov, seniori 62+, ZŤP

www.juras.sk; www.nakolesach.org

Program koncertu: 

Debussy: More

  1. De l`aube à midi sur la mer (From dawn to noon on the sea) 
  2. Jeux de vagues (Play of the Waves) 
  3. Dialogue du vent et de la mer (Dialogue between wind and waves) 

Stravinský: Symfónia v troch častiach 

  1. Overture; Allegro 
  2. Andante; Interlude: L`istesso tempo 
  3. Con moto

— Prestávka — 

Saint-Säens, Symfónia č. 3 Organová

  1. Adagio - Allegro moderato - Poco adagio 
  2. Allegro moderato - Presto - Maestoso – Allegro