Michal nad Žitavou 2019

Michal nad Žitavou 2019

Rekordných 270 (presne!) účastníkov jazdy Na kolesách proti rakovine Požitavím tvorili pravdaže najmä domáci z Michala nad Žitavou a spoluúčastných obcí (Kmeťovo, Maňa, Žitavce, Lúčnicu nad Žitavou), ale aj skupina cyklistov z Nitry, Vrábel (podľa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra) a ďalších miest, dokonca jeden z Bratislavy! Trasa jazdy (17 km) je tradične nasmerovaná cez najkrajšiu časť stredného Požitavia. Po štarte v Michale nad Žitavou prechádza cez obce Lúčnicu nad Žitavou, Žitavce, Maňu, Kmeťovo, obchádza Štátnu prírodnú rezerváciu Žitavský luh a končí pri kultúrnom dome v obci Michal nad Žitavou.

V areáli obecného úradu Michal nad Žitavou vládla fantastická nálada! Krásne počasie desiatky „nabudených“ cyklistov, ale aj dvoch korčuliarov a jedného bežca, bohatá tombola, zďaleka rozvoniavajúci guláš, garantovaný pitný režim v každej obci. A nad tým všetkým sa vznášal úsmev garanta a hlavného organizátora akcie Romana Pileka, ktorý založil a vedie aj nové občianske združenie Pomoc na kolesách. Nesmieme však zabudnúť ani na starostov všetkých zúčastnených obcí a celé štáby organizátorov v každej obci, pravda, najviac ich bolo v Michale nad Žitavou.  

Všetci jazdci sa vrátili šťastne do Michala n. Ž. a tam ich čakalo bohaté občerstvenie a výborná zábava s kapelami BackSpace, E.G.O. Group a ďalšími a množstvo cien v tombole. 

Celotýzdňová zbierka vyniesla krásnu sumu 2150 €.  Ďakujeme!

P. S. V budúcom roku 2020 sa bude 6. ročník akcie Na kolesách proti rakovine v Michale nad Žitavou konať v nedeľu 30. augusta.